Superliga LFP
Usnesení vedení FlorO ASK

Usnesení vedení oddílu ASK Lovosice – LFP ze dne 10.10.2016

 

Řešení žádostí o hostování a přestup ve florbalovém oddílu ASK Lovosice - LFP:

Stanovení termínu pro podání žádosti hráče ASK Lovosice – LFP o hostování nebo přestup do jiného oddílu od 1. března do 20. května.:

Při řešení podaných žádostí se bude postupovat v souladu s legislativou a předpisy ČfbU.

Platnost tohoto unesení je od 10.10.2016 s účinností  od 1.1.2017

 

Řešení výběru oddílových poplatků florbalového klubu  ASK Lovosice - LFP:

Vedoucí týmů jsou povinni prokazatelně během kalendářního roku vybrat minimálně 1000,- Kč  oddílových poplatků na každého svého evidovaného aktivního hráče a členský poplatek ve výši stanovené oddílem pro svou kategorii.

Pro rok 2017 zatím platí tato výše členských poplatků:

Přípravka, elévové, Žáci: 300,-Kč ; Dorostenci 400,-Kč; Junioři, muži, ženy, veteráni 450,-Kč

Platnost tohoto unesení je od 10.10.2016 s účinností  od 10.10.2016

Vyplňování cestovních příkazů ve florbalovém klubu  ASK Lovosice - LFP:

Od září 2016 je nutné vyplnit a předložit cestovní příkaz u každého výjezdu svého týmu na turnaj.

Vyplnění cestovního příkazu provádějte dle zaslaného vzoru a Km udávejte dle serveru mapy.cz (nejkratší cesta)

Platnost tohoto unesení je od 10.10.2016 s účinností  od 10.10.2016

 

Vyplňování odměn pro rozhodčí a pořadatele na domácích zápasech florbalovém klubu  ASK Lovosice - LFP:

Od září 2016 provádět veškeré výplaty rozhodčím a pořadatelům na určený tiskopis a po jeho uzavření předat k vyúčtování hospodáři oddílu.

Platnost tohoto unesení je od 10.10.2016 s účinností  od 10.10.2016

 

Řešení organizačních záležitostí v klubu:

Vedení oddílu rozdělilo kompetence vůči materiálu oddílu takto:

-          Za vybavenost lékárny odpovídá vedení týmu Mužů

-          Za opravu a udržování branek v hale Chemik odpovídá vedoucí týmu Juniorů

-          Za opravu a udržování mantinelů v hale Chemik odpovídá vedoucí týmu Dorostenců

-           Za opravu a udržování mantinelů a branek v hale U Přívozu odpovídá vedoucí týmu Elévů Lovo.

 

Dne 10.10.2016

předseda oddílu ASK Lovosice – LFP

Mgr. Vladimír Cikner

Všechna práva vyhrazena © 2000 - 2019 LFP
Developed by Marek Fišera, using Neptuo - is4wfw