Superliga LFP
Lékařská prohlídka

Rozdělujeme lékařskou prohlídku na vstupní a pravidelnou.

Vstupní prohlídku absolvuje hráč před první registrací do oddílu a pak již prochází pouze lékařskou prohlídkou pravidelnou, která již nemusí obsahovat klidové měření EKG. (pokud váš lékař na základě vaší anamnézy neurčí jinak)  

(V dokumentech naleznete připravené formuláře)

Obsah lékařské prohlídky

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:

  • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
  • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
  • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
  • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

 

  • Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
  • zjištění základní antropometrie;
  • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

 

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebopředpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

 

Podrobnější vysvětlení najdete na: https://www.florbal-plzen.cz/lekarska-prohlidka

Všechna práva vyhrazena © 2000 - 2019 LFP
Developed by Marek Fišera, using Neptuo - is4wfw